İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikalarımız


İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımıza göre tüm faaliyetlerimizin yapımızda çalışan performansını doğrudan etkilemesi ve çalışanların kuruma katkısını sürekli kılacak, motivasyonunu geliştirecek,  üretkenliği arttıracak sinerji yaratmayı hedefliyoruz.

Grubumuza bağlı şirketlerimizin vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda her zaman dinamik olmasını sağlamaktır.

 

Aşağıda İnsan Kaynakları politikalarımız  yer almaktadır.;

 

Çalışanlarımızın kişilik haklarına saygı,

 • -Ekip arkadaşlarına, yöneticisine ve kurumuna güven ortamının hazırlanması,
 • -Zor zamanda kurumunun destek vereceğini hissettirme,
 • -Performanslarının  ölçüleceği, takdir edileceği ve ödüllendirileceğine dair güvence,
 • -Kurum içi liderlik ve ilerleme olanaklarının gerekli becerileri sergileyen tüm çalışanlara "fırsat eşitliği" ilkesi  içinde sunumu,
 • -Performansı ve işe yansıyan tutum ve davranışları ile ilgili olarak  açık ve yapıcı görüşmeler yapılması, (değerlendirme ve yön gösterme)
 • -Farklı bakış açıları, birikim ve yetkinliklerin harmanlanarak yenilikçi girişimlere yol açması,
   
 • -Şirketin performansı ve itibarı konusunda kişisel  sorumluluk bilincinin geliştirilmesi,
 • -Her türlü tacize, yasadışı ayrımcılığa ve kişisel güvenliği tehdit edici unsurlara karşı çalışanlarımızı koruyacak çalışma ortamları hazırlanması,
 • -İş ve özel yaşamları arasında oluşabilecek gerilimleri yöneticileri ile görüşmeleri ve onlardan destek alabilmeleri konusunda teşvik edilmeleri,
 • -Aykent Telekom İletişim Hizmetleri çalışanlarının yönetsel ve profesyonel gelişimleri, yetkinliklerini ve mesleki becerilerini geliştirmelerinin kurumsal olarak eğitim ve organizasyonel yönlendirmeler ile desteklenmesi.

 

Haşem Web Tasarım